premiumlax från hiddenfjord/färöarna
-odlad helt utan antibiotika med "all in all out"-metoden

 

 

 

 

 Vår goda premiumlax från Isfisk/HiddenFjord växer upp i det vilda, kalla och friska havet utanför Färöarna helt utan antibiotika, tillsatta hormoner och kemikalier. Vatten-temperaturen är jämn och låg året runt (6-11grader), vilket gör att laxen trivs utmärkt och att problemen med laxlus är små.

För att förstärka skyddet mot laxlus planteras även parasitfiskar såsom sjurygg in i populationerna för äta eventuell lus av laxen.

 Naturlig och stressfri miljö är en av de viktigaste faktorerna för att kunna producera en välmående “superior lax”.

 “All in -All out”- Metoden att odla lax utan antibiotika                                              Detta innebär att när man slaktat all fisk från en uppväxtplats får platsen vila i flera månader. Alla redskap demonteras och rengörs för att slutligen kontrolleras och godkännas av veterinär. Nästa generation planteras sedan ut i en annan fjord. Detta gör att havsbottnen kan återhämta sig och eventuell smittspridning förhindras.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemikalier är strängt förbjudna. 

Regelbundna mätningar görs både på laxen för att kontrollera hälsostatus och på havsbotten för att övervaka bottenmiljön.

Under årens lopp har HiddenFjord utvecklat en human och stressfri slaktmetod.          I stället för att använda wellboats med sugslangar, så lotsar man långsamt in fisken till land i nät. Den milda metoden som inte stressar laxen är en av hemligheten till laxens fina textur och goda smak. Denna varsamma metod är del i företagets genomgående filosofi om att lax ska födas upp så naturligt som möjligt och utan påverkan av yttre stressfaktorer.

Medarbetarna i “team” HiddenFjord har alla en viktig roll i arbetet där målet är att producera världens en naturlig och stressfri lax utan att skada och lämna avtryck i den känsliga havsmiljön.