Isfisk Stockholm AB

Org Nr 559000-4353
Sesamhus 1
Häringe
137 91 Västerhaninge


Maria Skagenmark 070-949 92 63
Ingela Bjurenborg 070-443 34 02

Bankgiro: 182-7179

E-post: info@isfisk.se

Kontaktformulär

E-post*

Förnamn

Efternamn

Telefon

Företag

Kommentarer