Hållbart fiske FRÅN ISLAND
en förutsättning för vår verksamhet

Om vår fisk

Vår färska viltfångade fisk kommer från de kalla haven utanför Island vars fiskevatten tillhör ett av världens renaste. Det rena vattnet gör att den isländska fisken är fri från miljögifter och smakar friskt. Vår isländska fisk håller alltid högsta kvalitet och levereras färsk till dig. Vår fisk smakar himmelskt gott. 

Certifiering

All vår färska isländska fisk är certifierad med Iceland Responsible Fisheries, IRF. Kriterierna för certifiering enligt IRF är samma som för Marine Stewardship Council, MSC. Dock tillåter inte Island dumpning av bifångst eller bottentrålning som enligt lag är förbjudet på Island. Generellt är fiskbestånden utanför Island livskraftiga och fisket är hållbart. Islänningarna vårdar professionellt sin guldgruva av havslevande produkter genom fiskekvoter, regleringar och tider av fiskestopp när de olika arterna fortplantar sig. Vi anser att isländsk viltfångad fisk är ett miljövänligt val.

Miljövänligt nyttjande

Tillsammans med vattenkraft och jordvärme är fisken Islands största naturtillgång. Ett hållbart fiske är därför oerhört viktigt för Island då fiskenäringen ger cirka hälften av landets exportinkomster. Sedan 1984 regleras isländskt fiske av ett kvotsystem och isländska myndigheter har bestämt att det inte får fiskas mer än 20 procent av de olika fiskarterna på årsbasis. Island arbetar hårt för ett förnuftig och miljövänligt nyttjande av havets tillgångar samtidigt som de har höga kvalitetskrav på sin fisk.

 

ISFISK ÄR MSC- CERTIFIERADE

I april 2015 blev Isfisk AB godkända som MSC-certifierat företag. Vi är mycket stolta över att stödja och arbeta för ett hållbart fiske världen över. Dock bör tilläggas att Island ju redan har sin egen certifieringsstandard, IRF, som i visa avseenden till och med är strängare än MSC.  Vi vill vara tydliga med att även om inte alla fisksorter har hunnit bli MSC-certifierade så kommer all vår fisk från hållbara fisken som noggrant kontrolleras och regleras av den isländska fiskerimyndigheten.

Vad är MSC MSC driver ett omfattande certifierings- och miljömärkningsprogram med målet att främja hållbara fiskemetoder och bidra till levande hav. Visionen är ett hav som sjuder av liv och med skyddade bestånd för denna och framtida generationer.

MSC:s standarderMSC: s två standarder definierar de krav som yrkesfiskare och företag som handlar med fisk måste uppnå för att certifieras som hållbara och för att få sälja MSC-märkta produkter.

MSC:s spårbarhetsstandard MSC: s spårbarhetsstandard säkrar att MSC-märket endast används på fisk och skaldjur från hållbara fisken, certifierade mot MSC:s miljöstandard.

MSC:S MILJÖSTANDARD

-för ett välskött och uthålligt fiske


Genom att låta sig granskas mot MSC:s miljöstandard för ett välskött och uthålligt fiske kan yrkesfiskaren få erkännande för sina goda förvaltningsmetoder.

Ekologisk fisk

Det finns idag ingen ekologisk märkning för viltfångad fisk.